• ZWIĘKSZYMY TWOJĄ SZANSĘna wygranie sprawy

    Kancelaria funkcjonuje na rynku od 2007 roku, cieszy się licznym gronem i zaufaniem stałych Klientów, między innymi instytucji samorządowych i podmiotów gospodarczych. W tym czasie rozwiązała wiele trudnych i skomplikowanych problemów swoich Klientów, zapewniając im spokój ducha i komfort finansowy. Nie jesteśmy najtańsi, ani też nie obiecujemy Klientom "gruszek na wierzbie". Jedyne co możemy obiecać to ciężką pracę, pełne zaangażowanie w sprawy Klienta i pełną kontrolę Klienta nad sprawą na każdym jej etapie, tak by zdobyte zaufanie nigdy nie zostało utracone. Przy kompleksowym rozwiązywaniu problemów Klientów Kancelaria współpracuje z innymi adwokatami i radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi na terenie Polski i Niemiec.

    KONTAKT (24h): +48 694 972 558, +48 604 870 087

    KONTAKT

Adw. Paweł Zawodniak, LL.M.

- absolwent Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina”
we Frankfurcie nad Odrą, na wydziale prawa – 1999 r.

- absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
na wydziale prawa - 1999 r.

- absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale germanistyki - 1999 r.

W latach 1999 – 2009 asystent na katedrze prawa cywilnego we Frankfurcie nad Odrą, prowadził konwersatoria dla studentów prawa z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego,

W latach 2003 – 2007 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze,

Wpis na listę adwokatów – 2007 r.,

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego – 2006 r.

Działalność

Działalność Kancelarii prowadzona jest na terenie całej Polski i Niemiec (poprzez zaprzyjaźnione kancelarie) i obejmuje wszystkie aspekty prawne wskazanych dziedzin prawa, tj.:

Udzielanie porad prawnych

wstępne rozwiązywanie problemów Klientów, analiza przedstawionych dokumentów, wstępna ocena szans na załatwienie sprawy zgodnie z życzeniem Klientów

Sporządzanie pism procesowych

tj. wszystkich pism niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spraw przed sądami i innymi organami stosującymi prawo

Reprezentacja

reprezentacja przed wszystkimi sądami RP, jak i organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze, sprawdzające, itp. (urzędy, prokuratury)

Sporządzanie opinii

sporządzanie pisemnych opinii prawnych: w przypadku kiedy Klient życzy sobie analizy przedstawionego przez niego problemu prawnego, wraz z oceną ewentualnych szans i zagrożeń

Udział w negocjacjach

zarówno w formie spotkań ze stronami, jak i poprzez sporządzanie pism przedprocesowych i wezwań do zapłaty, itp.

Tworzenie i rejestracja spółek

Sporządzanie umów spółek, udział w czynnościach notariusza, pozyskiwanie niezbędnych dokumentów (np. wystąpienie o NIP, REGON), rejestracja w KRS

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

W zakresie aktualnych problemów związanych z prawnymi aspektami prowadzenia firmy. Również rozwiązywanie problemów wynikających z działalnością firm na rynku niemieckim i w obrocie transgranicznym. Analiza, doradzanie i prowadzenie spraw przedsiębiorców powstających także na styku: zarząd przedsiębiorstwa – związki zawodowe działające w przedsiębiorstwie.

POUFNOŚĆ

Wszystkie informacje przekazywane przez Klientów są objęte tajemnicą adwokacką, innymi słowy Kancelaria gwarantuje im bezwzględną poufność i bezpieczeństwo.

Obsługa podmiotów zagranicznych

Kancelaria zapewnia skuteczne rozwiązywanie problemów Klientów konfrontowanych z prawnymi realiami w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 50% klientów Kancelarii to obywatele Niemiec lub obywatele Polski na stale mieszkający za granicą, przede wszystkim w Niemczech. Płynna znajmomość języka niemieckiego powoduje, że kontakt adwokat – Klient niemieckojęzyczny odbywa się bez udziału tłumacza, co znacznie zwiększa zaufanie, komfort współpracy oraz eliminuje potencjalne niebezpieczeństwa niezrozumienia problemów Klienta. Kancelaria zapewnia także niezwłoczne podjęcie działań w interesie Klienta, tj. od razu po udzieleniu zlecenia, a także stałą i bieżącą informację o stanie sprawy, udzielaną telefonicznie i na drodze elektronicznej.

W przypadku Klientów mających ubezpieczenie obejmujące ochronę prawną (niem. tzw. "Rechtsschutz") Kancelaria współpracuje z ubezpieczycielami np. ARAG, ADAC, stąd też Klient nie ponosi w Kancelarii żadnej odpłatności za prowadzoną sprawę.

TRANSGRANICZNOŚĆ

Transgraniczny charakter Kancelarii, doświadczenie w obrocie prawnym polsko – niemieckim oraz szerokie kontakty z niemieckimi prawnikami powoduje, że Kancelaria jest w stanie skutecznie reprezentować polskich Klientów na terenie Niemiec i rozwiązywać ich problemy prawne natury gospodarczej, rodzinnej, cywilnej oraz karnej. Pierwsza faza obsługi Klienta w tym zakresie polega na analizie sprawy i wskazaniu ewentualnych jej rozwiązań, a także sporządzania pism do niemieckich organów, bądź podmiotów prawnych. Natomiast w przypadku, kiedy niezbędna jest reprezentacja przed np. niemieckimi sądami, następuje skierowanie Klienta do współpracujących z Kancelarią niemieckich Kancelarii i adwokatów, przy czym regułą jest stałe monitorowanie sprawy Klienta u niemieckiego partnera, wyjaśnianie decyzji niemieckich organów, udzielanie ewentualnych wskazówek i konsultowanie ich zarówno z Klientem, jak i adwokatem niemieckim, prowadzącym sprawę na terenie Niemiec.

KONTAKT